image

Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově OÚ

V rámci výběrového řízení byla ze tří nabídek (jedna z nich nesplňovala zadání) vybrána nabídka firmy Střechy Tomáš Odehnal s cenou 605.493,73 Kč. Realizace díla v cca polovině září 2011.

Usnesení č. 1 – zastupitelé schvalují cenovou nabídku 605.493,73 Kč a Smlouvu na výměnu střešní krytiny, klempířských prvků a hromosvodů budovy OÚ se společností Tomáš Odehnal a pověřují starostu jejím uzavřením.

Hlasování:     pro: 6                      proti: 0                      zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanoviště kontejnerů TKO

. V rámci výběrového řízení byla ze tří nabídek vybrána nabídka firmy KORA-VODOSTAVING s.r.o. s cenou 1.286.480,40 Kč. 

Usnesení č. 3 – zastupitelé schvalují cenovou nabídku 1.286.480,40 Kč společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. Smlouvu na výstavbu Stanoviště kontejnerů TKO a pověřují starostu uzavřením Smlouvy o dílo.

Hlasování:      pro: 6                      proti:  0                     zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalace svítidel VO a zařízení OR

Výměna nadzemního vedení je kompletně realizována společností ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. V rámci výměny sloupů a vodičů musí být znovu instalována svítidla i zařízení místního rozhlasu. Práce jsou prováděny kontinuálně a není je z důvodů bezpečnosti možno zadat jiné firmě (je prováděno při vypnutém napětí). Společnost předložila cenovou kalkulaci 221.695,20 Kč. Realizace díla v cca září až říjen 2011.

Usnesení č. 4 – zastupitelé schvalují cenovou nabídku 221.695,20 Kč společnosti ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. a Smlouvu na na opravu VO a MR, výv. z TS „Obec“ a pověřují starostu uzavřením Smlouvy o dílo.

Hlasování:       pro: 6                    proti: 0                     zdržel:  0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------