image
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Instituce > Hasiči > Historie SDH

Historie SDH Lhota Rapotina

Založení sboru

K založení hasičského sboru ve Lhotě Rapotině došlo roku počátkem roku 1903. Již 24. června téhož roku se sbor poprvé účastnil hašení požáru v Jabloňanech. Roku 1915 sbor vykazuje v důsledku 1. světové války pouze 10 členů.

Ve dvacátých letech se sbor zaměřil především na svoji obnovu. Byla doplněna výzbroj, zakoupeno 120 metrů hadic a zakoupena motorová stříkačka.

Třicátá léta byla ve znamení pokroku a rozvoje lhoteckého hasičství. Roku 1932 byl náčelník sboru František Borek zvolen okrskovým náčelníkem. Byl zakoupen vrak automobilu STEYER     a Josefem Vachem a Stanislavem Borkem zprovozněn.

Druhá polovina 20. století

V padesátých letech přichází doba dalšího rozkvětu. Byla povolena rekonstrukce auta na požární výjezdový vůz a zahájena přestavba hasičské zbrojnice.
Znak SDH Lhota Rapotina

V šestém desetiletí svého působení přikládá sbor důraz na práci s mládeží.

Sedmdesátá léta. V roce 1978 proběhly oslavy 75 let od založení sboru.

Osmdesátá léta. Od prvního července 1980 přestupuje naše organizace do okrsku Boskovic.

Devadesátá léta byla opět ve znamení rozvoje. V roce 1994 bylo zakoupeno zásahové vozidlo Avia 31 prodloužený valník. V roce 1995 byla provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice. Tohoto roku se také poprvé uskutečnila pouťová zábava s ohňostrojem, který se stal tradicí. V roce 1996 se na soutěži poprvé v novodobé historii sboru mimo družstva mužů objevuje družstvo dorostenců a družstvo žákyň.

Při vyslovení roku 1997 se všem jistě vynoří vzpomínky na rozsáhlé záplavy. V noci ze dne 6.     na 7. července se řeka Svitava a Bělá vylily ze svých břehů a zatopily část obce směrem na Oboru. Jednotka SDH pomáhala při evakuaci obyvatel ze zatopených domů.

21. století

V roce 2000 bylo z prostředků obce zakoupeno nové zásahové vozidlo Avia 21.

10. července 2002 likvidovala výjezdová jednotka spolu s dalšími sbory požár místního pohostinství a jeho následky. 24. srpna 2002 byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice      a 17. července 2003 zkolaudována.

Rok 2003 byl velmi významný. Uplynulo 100 let od založení hasičského sboru. Oslavy byly naplánovány na 6. září. Oslava byla zaměřena v duchu postupného vývoje hasičské techniky. Přehlídka byla zakončena zásahem HZS Boskovice.

V roce 2004 na žádost SDH obec zakoupila první hasičskou cisternu Škoda 706 RTHP z Kunštátu, kterou si členové sboru z prostředků obce přetvořili k obrazu svému. Sbor nyní disponuje dvěma požárními stříkačkami, dvěma zásahovými vozy, osmi dýchacími přístroji, motorovou pilou, plovoucím čerpadlem a dalším vybavením. Nelze opomenout representativní budovu hasičské zbrojnice.

Současnost

Aktuální počet členů sboru dlouhodobě osciluje okolo 60-ti členů, z nichž je 11 členy zásahové jednotky SDH.