image
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Instituce > Hasiči > Výstražné signály varování obyvatelstva

Výstražné signály varování obyvatelstva

V souladu se zákonem 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je na území celé České republiky zaveden pouze jeden varovný signál pro varování obyvatelstva pro případ hrozby nebo vzniku mimořádné události a tím je:

Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát
za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

Požární poplach

Slouží ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo.
Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty.

Zkouška sirén

Pro zkoušku sirén se používá tzv. "Zkušební tón". Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".