minimapa
Vítejte, dnes je

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí od 16:00 do 18:00 hodin
  středa od 8:00 do 9:00 hodin

 2. Telefonické podání: pevná linka - 516 453 670
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@lhotarapotina.eu, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Lhota Rapotina, Lhota Rapotina 15, 679 01 Skalice nad Svit.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě ve Lhotě Rapotině, Lhota Rapotina 15 v úředních hodinách:
  pondělí od 16:00 do 18:00 hodin,
  středa od 8:00 do 9:00 hodin.
 2. Telefonické podání: pevná linka - 516 453 670
 3. Poštou na adresu Obecní úřad Lhota Rapotina, Lhota Rapotina 15, 679 01 Skalice nad Svit.
 4. Elektronicky na e-mail: podatelna@lhotarapotina.eu (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 5. Elektronicky datovou schránkou: 9wtbqr3
 6. Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě ve Lhotě Rapotině, Lhota Rapotina 15.
 • Poštou na adresu Obecní úřad Lhota Rapotina, Lhota Rapotina 15, 679 01 Skalice nad Svit.
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,- Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 1,50 Kč/ks
- oboustranně formát A4 2,- Kč/ks
- jednostranně formát A3 2,50 Kč/ks
- oboustranně formát A3 3,- Kč/ks
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

 

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

 • Výroční zpráva za rok 2017 - nebyly požadovány žádné informace.

27. 10. Šarlota, Zoe

Zítra: Samostatný stát

Kontakt

obec Lhota Rapotina
Lhota Rapotina 15
679 01 Skalice nad. Svit
tel.: +420 516 453 670
e-mail: obec@lhotarapotina.eu

Úřední hodiny

Pondělí 16:00 - 18:00
Středa 8:00 - 9:00

Poslední aktualizace:
22.10.2020 Mi
Aktualizována sekce:
Úřední deska.

Návštěvnost stránek

328607