image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Odpadové hospodářství > Třídění odpadu

Třídění odpadu

Co a jak třídit

Třídit  se  dá  skoro  vše.  Obec Lhota Rapotina věnuje třídění odpadů zvýšenou pozornost. Na domácnostmi nejčastěji produkované odpady slouží barevné kontejnery, které jsou v obci umístěny na dvou místech.  Kontejnery jsou označeny nálepkami,  které  přesně  popisují,  co do kterého kontejneru patří a co ne.

Velkoobjemový směsný odpad

Je ukládán do velkoobjemového kontejneru. Apelujeme na občany, aby do kontejneru ukládali výhradně odpady, které není možno zařadit do odpadu tříděného.

Ano: Vše co není možno zařadit do tříděných odpadů.

Ne: Nábytek, biologický odpad, nebezpečný odpad.

Kovový odpad

Je ukládán do velkoobjemového kontejneru. JSDH  každoročně  provádí  sběr  kovového  odpadu  formou  sběru po domácnostech v obci. Těžké kusy na požádání vynesou.

Ne: Elektrospotřebiče, motory, apod.

Nebezpečný odpad

Sběr je prováděn na výzvu. Občané jsou informováni prostřednictvím zpravodaje, hlášením místního rozhlasu a webových stránek (sekce Aktuality).

Rostlinný odpad

Je ukládán do velkoobjemového kontejneru. Sběr odpadu je prováděn v období od března do listopadu.

Ano: Tráva, seno, sláma, zbytky ovoce a zeleniny.

Ne: Znečišťující látky  (ropné látky, chemikálie, atd.), zbytky plastů, železné a neželezné kovy, zemina, kamení, stavební suť, kuchyňský odpad, apod.

Sklo

Vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Barevné do zeleného, čiré do bílého. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

třídění skla

Ano: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Ne: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Plast

Patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.

třídění plastu

Ano: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Ne: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Oleje z domácností

Patří do speciálně označeného hnědého kontejneru, který je umístěn na stanovišti kontejnerů.

Ano: Rostlinné a živočišné potravinářské tuky po vychladnutí nalijte trychtýřem (možno i přes sítko) do PET lahve a řádně ji uzavřete.

Ne: Do hnědého speciálně označeného kontejneru nepatří oleje automobilové i jiné. Jsou sbírány v rámci nebezpečného odpadu.