image

Oprava fasády OÚ
Nabídky:
1. Stavby SHS 2000 s.r.o. 741.465,- Kč.
2. PŘIBYL stavební společnost s.r.o. 694.264,- Kč.
3. Ivan Kopřiva  692.871,- Kč.

Usnesení č. 22-5 – zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku firmy Ivan Kopřiva s cenou 692.871,-  a pověřuje starostu uzavřením odpovídající smluvní dokumentace.

Hlasování:            pro: 7                          proti:0                                     zdržel: 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nábytek knihovna
Nabídky:
1. Pavel Seneši vč. DPH 117.905,- Kč.
2. SEKR – Petr Krchňák vč. DPH 115.010,- Kč.
3. AZ-NÁBYTEK František Mikula vč. DPH 98.663,- Kč.
4. M&M SDRUŽENÍ Michal Šimák vč. DPH 103.358,- Kč.

Usnesení č. 23-6 – zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku firmy AZ-NÁBYTEK František Mikula s cenou 98.663,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu uzavřením odpovídající smluvní dokumentace.

Hlasování:            pro: 7                          proti:0                                     zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nákup a oprava CAS
Nabídky na nákup CAS:
1. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. 1.187.010,- Kč.
2. PEHAST, spol. s r.o. 1.197.900,- Kč.
3. Bronislava Šišková 970.000,- Kč.

Nabídkyna repasi CAS:
1. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. 756.250,- Kč.
2. PEHAST, spol. s r.o. 738.705,- Kč.
3. Bronislava Šišková (ZEKA) 537.700,- Kč.

Usnesení č. 23-5 (k bodům č. 6 a 7) – zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na prodej zásahového vozu LIAZ 101 CAS 25 firmy Mgr. Bronislava Šišková s cenou 970.000,- Kč a cenovou nabídku firmy Mgr. Bronislava Šišková (ZEKA) na celkovou rekonstrukci vozu v ceně 537.700,- a pověřuje starostu uzavřením odpovídající smluvní dokumentace.

Hlasování:            pro: 7                          proti:0                                     zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprava fasády hospodářské budovy za OÚ

Fasáda vykazuje obdobné poruchy jako hlavní budova a bylo by vhodné ji sesouladit s hlavní budovou. Položkový rozpočet zpracovala firma Ivan Kopřiva, která je zhotovitelem opravy fasády OÚ. V rámci diskuse dospěli zastupitelé k závěru, že je vhodné opravu provést a to i z důvodů toho, že bude možno využít vybavení stávajícího staveniště i identických materiálů. Zastupitelé souhlasili s cenovou nabídkou 128.410,- Kč.

Usnesení č. 24-7 – zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku společnosti Ivan Kopřiva ve výši 128.410,- Kč na dodávku díla oprava fasády hospodářské budovy a pověřuje starostu jejím uzavřením dokumentace.

Hlasování:            pro: 6                          proti:0                                     zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu „Lhota Rapotina – odlehčovací průleh do potoka Bělá (protipovodňové opatření) od firmy ŠINDLAR s.r.o.

Projekt svodu srážkových vod z oblasti tzv. „Tomika“ se dostal do další fáze, tj. probíhá územní řízení. Ideální je, aby ihned po jeho ukončení mohlo být zahájeno stavební řízení. Pro tuto fázi je nezbytné zpracovat realizační projektovou dokumentaci. Protože veškeré výpočtové datové podklady i další dokumentaci má zpracovanou firma, která projekt připravuje od prvopočátku, je logické, že pro nabídku vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení byla oslovena právně ona. Kompletní dodávku dokumentace vč. vyřízení nacenila na částku 191.906,- Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 1-10 – zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje nabídku na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu „Lhota Rapotina – odlehčovací průleh do potoka Bělá (protipovodňové opatření) od firmy ŠINDLAR s.r.o. ve výši 191.906,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce uzavřením odpovídající smluvní dokumentace.

Hlasování:              pro: 7                          proti:0                                     zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------